svenska
Lyssna
MENY

Faktureringsuppgifter

Här kan du som är leverantör se hur du gör för att fakturera Statens museer för världskultur.

Statens museer för världskultur ska faktureras med e-faktura i PEPPOL- eller svefakturaformat. Det finns även möjlighet för leverantörer att registrera e-fakturor manuellt i leverantörsportalen Proceedo Supplier Center. 

Statens museer för världskultur vill ta emot e-fakturor via PEPPOL 

Vi vill i första hand ta emot PEPPOL-fakturor via PEPPOL-nätverket. Statens museer för världskultur tar emot PEPPOL BIS Billing 3.   

Statens museer för Världskulturs PEPPOL-ID är 0007:2021005075.  

De format som Statens museer för världskultur kan ta emot i PEPPOL-nätverket är: 

Skicka e-faktura via andra kanaler än PEPPOL 

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni använda vår VAN-tjänst. Statens museer för världskultur använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. 

Format: SFTI Svefaktura 

Partsidentitet: 2021005075 (vårt organisationsnummer) 

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS 

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1259 

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.  

För leverantörer utan e-fakturalösning - Leverantörsportalen Proceedo Supplier Center 

Leverantörer som saknar e-fakturalösning, eller av någon annan anledning inte kan använda någon av kanalerna ovan, kan använda Visma Proceedos leverantörsportal Proceedo Supplier Center. Där registrerar man fakturorna manuellt varpå de skickas vidare som e-faktura till oss. 

Kontakta ekonomi@varldskulturmuseerna.se för att börja använda portalen. 

Observera att skicka en faktura som PDF inte är ett godkänt format.

Kontakta ekonomi@varldskulturmuseerna.se vid eventuella frågor och alternativ för att skicka e-faktura till Statens museer för världskultur.  

Elektronisk identifieringskod 

Om fakturan inte skapas i leverantörsportalen måste någon av Statens museer för världskultur:s identifieringskoder anges för att e-fakturan ska nå fram till oss. Koden har flera olika benämningar och kan till exempel kallas e-adress, EDI-adress, parts-id eller GLN-kod. 

Fakturaadress och referenser 

Även om fakturan skickas elektroniskt ska följande adress anges på fakturan: 

Statens museer för världskultur  
Box 5306 
402 27 Göteborg 

Betalningspåminnelser kan skickas till ovanstående adress. 
 

Fakturareferens 

Fakta: 

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura. Leverantörer ska därför fakturera Statens museer för världskultur:s inköp med e-faktura.  

Länkar:

Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) webbsida: E-faktura.