svenska
Lyssna
MENY

Praktik

Här hittar du ansökningsinformation om praktik på Världskulturmuseerna. Praktiken samordnas i myndigheten, vid frågor vänd er till praktik@varldskulturmuseerna.se. Vi tar i allmänhet emot ett antal praktikanter under vår- och hösttermin. Antalet platser varierar utifrån pågående projekt och tillgängliga resurser för handledning. När det finns praktikplatser att söka annonseras dessa nedan, och söks enligt instruktion i annonsen.

Om arbetsplatsen

Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin! Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag.

Arbetsuppgifter

Världskulturmuseernas verksamhet möjliggörs av en stor mängd olika kompetenser och förekommande arbetsuppgifter beror på inom vilket verksamhetsområde praktiken genomförs. Som praktikant hos oss får du en handledare som tillsammans med dig ansvarar för din vistelse under praktikperioden. 

Organisationen är indelad i tre avdelningar och två enheter. Alla delar av organisationen samverkar, men vilka arbetsuppgifter och arbetsområden som kan erbjudas varierar inom de olika avdelningarna. Här följer ett par exempel på områden där vi i varierande utsträckning kan erbjuda praktik:

• Avdelning Samling
Arkivarbete, samlingsförvaltning, fotografi, research och digitalisering

• Avdelning Innehåll och lärande
Utställningsproduktion, fotografi, pedagogisk verksamhet -praktiskt mottagande och
strategiskt/utvecklande

• Avdelning Publika möten
Programläggning, ljud- och ljusteknik, värdskap, butik och lokalvård

• Kommunikation och marknad
Marknadsföring i olika kanaler, grafisk form, samarbeten och partnerskap,

• Ledningskansli
Ekonomi, HR, registratur, fastighetsförvaltning, IT och verksamhetsutveckling

 

Kvalifikationer

Vi erbjuder möjlighet till lärande och praktik för studerande på eftergymnasial nivå och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vilka kvalifikationer och erfarenheter som passar varierar utifrån vilken typ av praktikplats vi kan erbjuda. Detta tydliggörs i annonsen för varje praktikplats. 

Observera att praktiken ska vara ingående del i en pågående utbildning, alternativt genom samarbete med Arbetsförmedlingen. Inskrivning på ett lärosäte alternativt på Arbetsförmedlingen är därför ett krav.

Ansökan

Vi annonserar alla lediga platser, och har inte längre ett öppet ansökningsförfarande med fasta datum för ansökan under vår och höst. Information om ansökningstid till respektive plats anges i annonsen. 

Kontakt

praktik@varldskulturmuseerna.se

Övrigt

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.