Nominerad till bästa partnerskap

Vi har blivit nominerade till en vårgala (United Nations Development Program) i kategorin Bästa partnerskap! Samarbetet har blivit utvalt som 1 av 3 av totalt 300 bidrag.

Världskulturmuseet har sedan hösten 2016 genomfört lärarfortbildningar med fokus på de globala målen. Varje tillfälle fokuserar på ett mål och kombinerar korta forskarföreläsningar med workshops på Världskulturmuseet och Universeum med syftet att låta teori och praktik, natur och kultur att mötas.

Lärarfortbildningens nästa tillfälle är nästa termin. Då kommer vi att arbeta med mål 7 och 10. Mer info kommer.

- Det känns superkul att detta viktiga arbete får synas lite extra, säger Mattias Kästel, pedagog på Världskulturmuseet.


Läs mer


Fortbildningarna för lärare om de 17 globala målen för hållbar utveckling har gått till final i UNDP:s vårgala En målmedveten kväll. Initiativet är nominerat i kategorin Bästa partnerskap.

Den globala skolan, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Universeum och Världskulturmuseet genomför tillsammans fortbildningar som ger lärare ny kunskap och verktyg för att utbilda sina elever om Globala målen. Fortbildningsserien är nu nominerad i kategorin "Bästa partnerskap" i FN:s utvecklingsprograms (UNDP) vårgala "En målmedveten kväll".

Under fortbildningarna håller forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerande föreläsningar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur lärarna kan arbeta vidare med målet i skolan.

Fortbildningsserien är ett av tre initiativ som gått till final i kategorin Bästa partnerskap. Vinnarna offentliggörs i samband med UNDP:s vårgala den 17 april.

Läs om alla intiativ på Globala målens hemsida.

Om UNDP och En målmedveten kväll

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för hållbar utveckling världen över. Den 17 april 2018 anordnas för första gången UNDP:s vårgala En målmedveten kväll. Under galan ska man lyfta det arbete som görs för Globala målen runt om i Sverige och dela ut pris till initiativ som bidrar till målens genomförande.

Vinnaren i kategorin Bästa partnerskap blir det initiativ som på det mest verkningsfulla sätt sammanför olika aktörer i samhället för att främja och accelerera genomförandet av de Globala målen.