Världskulturmuseerna

PÅ GÅNG
på våra museer

Se alla händelser vid våra museer här

Om våra museer

Världskulturmuseerna är en statlig
museimyndighet med fyra museer.

Länkar till museernas webbplatser:

Etnografiska museet, Stockholm

Östasiatiska museet, Stockholm

Medelhavsmuseet, Stockholm

Världskulturmuseet, Göteborg

Lediga jobb

Rapportering
av Regerings-
uppdrag

Playground

en utställning om normer

Korsvägar

Utställning på Världskulturmuseet

SUMO: Fritid och fest

Tillfällig utställning i Japangalleriet

Besök barnens webbmuseum

La Culture du Thé

En webbutställning om teodlingen i Kina under sekelskiftet 1700-1800

PRESS-RUM

Program & pedagogik

Forskning & samlingar, beställning av bilder

KONFERENS OCH EVENT PÅ VÅRA MUSEER

Våra museibutiker

Varor från hela världen

Praktik på Världskultur-museerna

Anna Lindh-stiftelsen

Palmyra - historien om ett kulturarv

Visas på Medelhavsmuseet

Secret Love på turné

Visas just nu i Karlstad

Göteborgssamlingen

De unika textilierna från Paracas, Peru

MYNDIGHETS-
INFORMATION