Världskulturmuseerna

PÅ GÅNG
på våra museer

Se alla händelser vid våra museer här

Om våra museer

Världskulturmuseerna är en statlig
museimyndighet med fyra museer.

Länkar till museernas webbplatser:

Etnografiska museet, Stockholm

Östasiatiska museet, Stockholm

Medelhavsmuseet, Stockholm

Världskulturmuseet, Göteborg

Korsvägar

Utställning på Världskulturmuseet

i museibutikerna hittar du något speciellt för den du tycker om

Besök barnens webbmuseum

La Culture du Thé

En webbutställning om teodlingen i Kina under sekelskiftet 1700-1800

Forskning & samlingar, beställning av bilder

Rapportering
av Regerings-
uppdrag

Våra museibutiker

Varor från hela världen

MYNDIGHETS-
INFORMATION

Program & pedagogik

PRESS-RUM

Secret Love på turné

KONFERENS OCH EVENT PÅ VÅRA MUSEER

Anna Lindh-stiftelsen

Göteborgssamlingen

De unika textilierna från Paracas, Peru

Lediga jobb

Praktik på Världskultur-museerna