Världskulturmuseerna

PÅ GÅNG
på våra museer

Se alla händelser vid våra museer här

Om våra museer

Världskulturmuseerna är en statlig
museimyndighet med fyra museer.

Länkar till museernas webbplatser:

Etnografiska museet, Stockholm

Östasiatiska museet, Stockholm

Medelhavsmuseet, Stockholm

Världskulturmuseet, Göteborg

Playground

en utställning om normer

Korsvägar

Utställning på Världskulturmuseet

Besök barnens webbmuseum

Våra museibutiker

Varor från hela världen

La Culture du Thé

En webbutställning om teodlingen i Kina under sekelskiftet 1700-1800

Rapportering
av Regerings-
uppdrag

Program & pedagogik

Forskning & samlingar, beställning av bilder

PRESS-RUM

Secret Love på turné

KONFERENS OCH EVENT PÅ VÅRA MUSEER

Göteborgssamlingen

De unika textilierna från Paracas, Peru

MYNDIGHETS-
INFORMATION

Anna Lindh-stiftelsen

Praktik på Världskultur-museerna

Lediga jobb