Världskulturmuseerna

Idag
på våra museer

Se alla händelser vid våra museer här

Om våra museer

Världskulturmuseerna är en statlig
museimyndighet med fyra museer.

Länkar till museernas webbplatser:

Etnografiska museet, Stockholm

Östasiatiska museet, Stockholm

Medelhavsmuseet, Stockholm

Världskulturmuseet, Göteborg

Besök barnens webbmuseum

Secret Love på turné

Visas just nu i Amsterdam

Japanska träsnitt med körsbärsblom

Se vår webbutställning!

Våra museibutiker

Varor från hela världen

Anpassade visningar i museerna

Med teckenspråkstolk och taktila inslag

Forskning & samlingar

Palmyra - historien om ett kulturarv

Visas på Medelhavsmuseet

KONFERENS OCH EVENT PÅ VÅRA MUSEER

Praktik på Världskultur-museerna

Program & pedagogik

Göteborgssamlingen

De unika textilierna från Paracas, Peru

HÄR RENOVERAS DET JAPANSKA TEHUSET

MYNDIGHETS-
INFORMATION

PRESS-RUM

Anna Lindh-stiftelsen