Världskulturmuseerna

PÅ GÅNG
på våra museer

Se alla händelser vid våra museer här

Om våra museer

Världskulturmuseerna är en statlig
museimyndighet med fyra museer.

Länkar till museernas webbplatser:

Etnografiska museet, Stockholm

Östasiatiska museet, Stockholm

Medelhavsmuseet, Stockholm

Världskulturmuseet, Göteborg

Playground

en utställning om normer

Besök barnens webbmuseum

Korsvägar

Utställning på Världskulturmuseet

La Culture du Thé

En webbutställning om teodlingen i Kina under sekelskiftet 1700-1800

Rapportering
av Regerings-
uppdrag

Lediga jobb

SUMO: Fritid och fest

Tillfällig utställning i Japangalleriet

Forskning & samlingar, beställning av bilder

PRESS-RUM

KONFERENS OCH EVENT PÅ VÅRA MUSEER

Program & pedagogik

Våra museibutiker

Varor från hela världen

Praktik på Världskultur-museerna

Anna Lindh-stiftelsen

Secret Love på turné

Visas just nu i Karlstad

Göteborgssamlingen

De unika textilierna från Paracas, Peru

MYNDIGHETS-
INFORMATION