Utställningar

utställningar

Med utställningar på fyra museer ger Världskulturmuseerna perspektiv på världen.

Utställningarna spänner över alla kontinenter och många tusen år, från förhistorisk tid till vår globala samtid.

Korsvägar

Utställning på Världskulturmuseet

Om våra museer

Världskulturmuseerna är en statlig
museimyndighet med fyra museer.

Länkar till museernas webbplatser:

Etnografiska museet, Stockholm

Östasiatiska museet, Stockholm

Medelhavsmuseet, Stockholm

Världskulturmuseet, Göteborg

Playground

en utställning som ställer stora frågor

Aswat - Syriska röster

Utställning på Världskulturmuseet, Göteborg

Cypern genom tiderna

Utställning på Medelhavsmuseet

Mittens Rike - Kejsartidens Kina

Utställning på Östasiatiska museet

Japan

Föremål och bilder berättar

Magasinet - en etnografisk skattkammare

Nu öppnar vi förråden. Välkommen in och hitta din favorit!

Guldrummet

Utställning på Medelhavsmuseet

Om vår
utställnings-
verksamhet

Med världen i kappsäcken

Utställning på Etnografiska museet

Antikens Grekland och Rom

Utställning på Medelhavsmuseet

Koreagalleriet

Utställning på Östasiatiska museet

Kina före Kina

Utställning på Östasiatiska museet

Ursprungsfolk i 3 klimat

Utställning på Etnografiska museet

Kinas bokhistoria

Utställning på Östasiatiska museet

Missionsutställningen 1907

Utställning på Etnografiska museet

Kinesiskt måleri

Utställning på Östasiatiska museet

Expeditionen

Utställning på Medelhavsmuseet

Japan - bild och självbild

Utställning på Etnografiska museet

Nordamerikas indianer

Utställning på Etnografiska museet