Föreläsning:
Pedanternas världsherravälde – en kritik av mätbarhetens tidsålder

16 maj 2018, kl. 18:00

Vad är egentligen rationalitet? Och hur kan vi på nytt skapa utrymme för klokskap? Jonna Bornemark föreläser om vår bitvis alltför välordnade samtid och ger nya perspektiv på såväl arbetsliv som privatliv.

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Studion Pris: Klubbkort (100 kr/år) el engångsbiljett 60 kr.
Ytterligare information: Begränsat antal platser. Ingen platsbokning, kom i god tid. Varmt välkomna!

Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi löser våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Våra mantran ekar i styrdokument och på kvalitetskonferenser: effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering. Samtidigt ramas våra liv in av rankinglistor, betyg, kvalitetsindex, pulsmätare och stegräknare. Tilltron sätts därmed till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt pekar ut den rätta vägen framåt. Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället: siffror, diagram och staplar verkar så mycket pålitligare. Ett resultat är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre.

Men vad är egentligen rationalitet? Hur vet vi vad vi ska räkna? Och hur kan vi på nytt skapa utrymme för klokskap? Med hjälp av filosoferna Cusanus, Bruno och Descartes tar Jonna Bornemark ett grepp om vår bitvis alltför välordnade samtid och ger nya perspektiv på såväl arbetsliv som privatliv.

Medverkande: Jonna Bornemark, docent i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

I samarbete med Folkuniversitetet Göteborg

Foto: Sofia Runarsdotter/Volante