SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION – FROM A GLOBAL PERSPECTIVE

9 oktober 2019, kl. 18:00 - 19:30

The organization of consumption and production is a global challenge, which urgently needs to be addressed. How could we achieve a transition to sustainable consumption and production patterns?

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Studion Pris: Klubbkort (100 kr/år) el 60 kr
Ytterligare information: Samtalet sker på engelska.

(scrolla ner för svensk översättning)

If everyone on the planet consumed as much as the average Swede, 4 Earths would be needed to sustain the consumption. Even if overall carbon emissions within Swedish borders are decreasing, the consumption-based emission have been more or less the same since 2008.

Increased levels of consumption in the West impacts the so-called Global South on multiple levels, since a high share of the production is situated there and raises questions in all three pillars of sustainability – the social, economic and ecologic.

The garment industry stands for a higher share of carbon emissions than the aviation and shipping industries combined. Bangladesh is one of the most vulnerable nations to the impact of climate change, at the same time as garment exports stands for almost 12 percent of its GDP and is the world's second largest apparel exporter of western fashion brands.

How can we shift to a fair sustainable consumption and production? What challenges are Bangladesh facing in the intersect between growth, development and prosperity, in the light of the Sustainable Development Goals?

Speakers:
Sandijda Shamshar Eor, Researcher, Swedwatch
Alexander Sjöberg, Senior Policy Advisor Sustainable Consumption, Naturskyddsföreningen (the Swedish Society for Nature Conservation)

Moderator:
Stephanie Esk, Programme Manager, the Swedish Institute of International Affairs (UI)

In cooperation with the Swedish Institute of International Affairs (Utrikespolitiska institutet)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Svenskar lever i snitt som om vi hade 4,2 jordklot. Även om utsläppen inom Sveriges gränser minskar, har Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp varit i princip oförändrade sedan 2008.

Ökad konsumtion i väst påverkar det så kallade globala syd på flera nivåer, då en hög andel av produktionen sker där och väcker frågor inom samtliga tre dimensioner av hållbarhet – den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.

Klädindustrin står för en högre andel av koldioxidutsläpp än flyg- och sjöfarten tillsammans. Bangladesh räknas som ett av de mest sårbara länderna när det kommer till påverkan av klimatförändringar, samtidigt som klädindustrin står för nästan 12 procent av deras BNP och är världens näst största klädexportör av västerländskt mode.

Hur kan vi ställa om till en rättvis hållbar konsumtion och produktion? Vilka utmaningar står Bangladesh inför vad gäller tillväxt, utveckling och välstånd, kopplat till de globala hållbarhetsmålen?

Talare:
Sandijda Shamshar Eor, Researcher, Swedwatch
Alexander Sjöberg, Sakkunnig Hållbar konsumtion, Naturskyddsföreningen

Moderator:
Stephanie Esk, Programsamordnare Global politik och säkerhet, Utrikespolitiska institutet (UI)

I samarbete med Utrikespolitiska institutet