Panelsamtal:
Hållbar konsumtion och produktion – ur ett globalt rättviseperspektiv

9 oktober 2019, kl. 18:00 - 19:30

Hur kan vi ställa om till en rättvis hållbar konsumtion och produktion?

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Studion Pris: Klubbkort (100 kr/år) el 60 kr
Ytterligare information: Fri entré för alla under 19 år.

Svenskar lever i snitt som om vi hade 4,2 jordklot. Även om utsläppen inom Sveriges gränser minskar, har Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp tvärtom ökat och står för det dubbla i utlandet. Klädindustrin står för en högre andel av koldioxidutsläpp än flyg- och sjöfarten tillsammans.

Vår konsumtion bidrar till ökade utsläpp i andra länder, dessutom ofta under dåliga arbetsvillkor. Hur kan vi ställa om till en rättvis hållbar konsumtion och produktion? Hur ser olika lösningsmodeller ut vad gäller delningsekonomi, resurseffektivitet och återbruk?

I samarbete med Utrikespolitiska institutet