Invigning: Mind the Gap

5 februari 2020, kl. 17:30 - 19:00

Välkommen på invigning av utställningen Mind the Gap!

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Plan 3 Pris: Fri entré

(English below)

Ett glapp är något som är bortkopplat. Ett avbrott. Ett tomrum. Något som saknas. Vi lever alla med olika sorters glapp. I den här utställningen får du ta del av människors berättelser om deras erfarenheter av gaps i livet. Glapp som kan vara resultat av en diskrepans mellan en vilja att leva sitt liv på ett visst sätt och sociala normer eller påtryckningar från familjen. Glapp som beror kön, identitet, orättvisor, generationstillhörighet eller förlust. Berättarna kommer både från Sverige och andra länder.

Filmskapare: Basem Nabhan (Syrien/Sverige), Kariem Saleh (Egypten) och Nova Faham (Syrien/Sverige).

Invigningen är på plan 3 och som vanligt är det fri entré. Under kvällen bjuds det på dryck, snacks, tal och mingel. Efter invigningen är du välkommen ner till entréplan för att lyssna på en konsert med unika artisten Maxida Märak kl 19. Läs mer om konserten här. OBS! Klubbkort (1oo kr/år) gäller för konserten.

---

A gap is something that is disconnected. A disruption. An empty room. Something that is missing. We all live with a gap. In this exhibition, we invite you to meet ordinary people from Europe and the Middle East, telling their experience with gaps as a result of who they want to be vs. what societal norms and family pressures may exist for them. Gaps about gender, identity, injustice, generation or loss.

Filmmakers: Basem Nabhan (Syria/Sweden), Kariem Saleh (Egypt) and Nova Faham (Syria/Sweden).

The exhibition opening takes place on the 3rdfloor. Admission is free and there will be drinks, snacks, speeches and some time to mingle. The opening will be followed by a Maxida Märak concert at 19.00. Read more about the concert here. Please note that club membership (100 SEK/year) is required for attending the concert.