Filmvisning och samtal: I Skogen – en film om maskulinitet och normer

8 mars 2020, kl. 14:00 - 15:00

Barndomskompisarna Jonathan och Emil åker ut i skogen med lite mat, några få verktyg och en målsättning att leva av naturen i tre månader. Resultatet blev en film.

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Vi visar filmen och sedan pratar vi om normer, maskulinitet och jämställdhet men organisationen MÄN och en representant från projektet: En kommun fri från våld.
Jämställdhet som samhällelig fråga har i huvudsak drivits av kvinnor. Men mäns delaktighet är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Jämställdhetsarbetet måste också uppmärksamma hur normer för maskulinitet påverkar både individer och samhället. Det handlar om riskbeteenden och sårbarhet såväl som makt och privilegier.
Filmvisning och panelsamtal arrangeras av Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Samordningsförbundet Insjöriket, Världskulturmuseet och Västra Götalandsregionen.
Lokalen är utrustad med hörslinga, i närheten av lokalen finns rymliga toaletter och det går att rulla in. Vid andra tillgänglighetsbehov kontakta världskulturmuseets reception.