Kraftfjädrar

Eftersom fjädrar ofta är svåra att få tag på förknippas de med status och lyx i många kulturer. Ju mer sällsynt och exotisk fågeln är, desto mer värdefulla är fjädrarna.

Fjädrar signalerar rikedom, överflöd och kraftfullhet. De måste förtjänas eller kräver speciella förmågor för att kunna hantera. Sedan medeltiden har medlemmar ur den europeiska adeln använt fjädrar. Till en början främst strutsfjädrar från Mellanöstern och Afrika. Från 17oo-talet förde upptäcktsresande och handelsmän med sig exotiska fjädrar till Europa där de blev en värdefull handelsvara.

Bland grupperna på prärien var männen ofta organiserade i så kallade krigarsällskap. Dessa organiserades efter ålder och erfarenhet, och de hade särskilda funktioner i byarna, som att upprätthålla ordningen. Inom sällskapen synliggjordes vissa funktioner genom att man bar fjäderskrudar, som den här, eller andra attribut. Sioux, Plains, USA, andra halvan av 1800-talet. Läder, horn, fjädrar, ull, hermelin eller kaninskinn.

SCHAMANER

Schamaner har en viktig plats i många sydamerikanska kulturer. De fungerar både som läkare, psykologer, präster och kulturexperter i det lokala samhället. Schamanernas dräkter innehåller ofta fjädrar. Många fåglar tillskrivs övernaturliga krafter som man tror överförs till den som bär deras fjädrar.

För en oinvigd åskådare ser fjäderkronan som schamanen bär vid ceremonier och danser ungefär likadan ut som de övriga deltagarnas. Men allt som hör samman med schamanen är speciellt och besitter särskilda krafter som uppnåtts genom träning och kontakter med andevärlden. Schamanens krona och hans övriga fjäderprydnader är fyllda av övernaturliga krafter som det vanliga folkets smycken aldrig kan få.

TECKEN PÅ TAPPERHET

I en del kulturer är fjädrarna kopplade till samhällsställning. Ju högre position, desto fler fjädrar får man bära.

Det mest kända exemplet på detta är fjäderskrudar från den nordamerikanska prärien. Hövdingen bär ofta en huvudprydnad med fjädrar från örnar och andra rovfåglar. Rätten att bära dem vinns genom särskilda insatser i strid eller inom politiska eller religiösa områden. I andra kulturer har personer med en särskild status eller i en särskild åldersgrupp rätt att bära huvudfjädrar.

MAKTSYMBOLER

Genom historien har exotiska fjädrar varit sällsynta lyxvaror - ett privilegium enbart för vissa personer, familjer och grupper.

Maktsymboler som mantlar och huvudbonader av fjädrar, fick oftast bara bäras av kungligheter och viktiga personer. Gult och rött är de dominerande färgerna i "kungamanteln" från Hawaii. Där var rött traditionellt en kunglig färg Eftersom det bara fanns en fågel med gula fjädrar var färgen en exklusiv färg som gav bäraren status, eftersom det bara fanns en fågel med gula fjädrar. Rött var också en kunglig färg hos vissa grupper i Kongo. Olika sydamerikanska kulturer associera rött och gult med födelsen av solen.