Kommande utställningar

Världskulturmuseet visar växlande tematiska utställningar med fokus på olika globala samtidsfrågor. Gemensamt speglar de världens mångfald och föränderlighet. Ibland dyker det upp mindre utställningar under kortare tid. Dessa hittar du under vårt kalendarium.

-----------------------------------------------

Interruptions - 29 maj -6 oktober 2019

Sarah Cooper och Nina Gorfer träffades under sin utbildning på HDK och har samarbetat sedan 2006. De har blivit internationellt uppmärksammade för sina måleriska fotokollage och sin antropologiska arbetsprocess. Nyfikenheten driver dem till nya och för dem okända platser där de porträtterar människorna genom observation och ingående samtal.

Mellan 2015 och 2016 blev den Göteborgsbaserade konstnärsduon Cooper & Gorfer inbjudna av Konstmuseet i Norr (Kiruna) för att skildra den samiska kulturen med fokus på kvinnorna. Resultatet blev utställningen Interruptions (engelska för avbrott eller uppehåll). Nu har turen äntligen kommit till Världskulturmuseet i Göteborg att visa den drabbande porträttserien Interruptions. Cooper & Gorfer vill lyfta de unika berättelserna som varje individ bär på.

https://www.coopergorfer.com/

Röster från Arktis - 26 maj - 3 november 2019

- Samtida inuitisk konst om klimatförändringar

Utställningen visar samtida konst av konstnärer från norra halvklotets arktiska värld. Verken lyfter frågor kring miljöförstöring och återspeglar vetenskapliga rön men vill framförallt skapa medvetenhet om klimatförändringar som påverkar oss alla. De väcker intresse att lära mer, sammanbinder kulturer och gör att vi kan återkoppla till våra egna traditioner samtidigt som uppmärksamheten riktas till de globala utmaningar vi står inför. De tankeväckande skulpturerna vittnar om en gemensam oro över naturens skörhet, om människans del av naturen och uppmuntrar till ett klokt agerande för framtida generationer.