Kommande utställningar

Världskulturmuseet visar växlande tematiska utställningar med fokus på olika globala samtidsfrågor. Gemensamt speglar de världens mångfald och föränderlighet. Ibland dyker det upp mindre utställningar under kortare tid. Dessa hittar du under vårt kalendarium.

-----------------------------------------------

Human nature - om vår konsumtion och planetens framtid

- Öppnar 8 februari 2019 kl 19.00 -

2019 öppnar Världskulturmuseet en ny stor utställning om konsumtionens påverkan på vår jord med frågor om omställningar och möjligheter för en mera hållbar värld.

Utställningen produceras i samarbete med ett flertal externa forskningsprojekt och visar en blandning av föremål från Världskulturmuseernas samlingar tillsammans med foto, film och experimentella och prövande aktiviteter.

Som statlig myndighet har Världskulturmuseerna i uppdrag att aktivt arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Sverige ligger i jämförelse ganska bra till gällande många av de 17 målen. För mål nr 12 däremot; om hållbar konsumtion och produktion, ser det betydligt sämre ut. Sverige är ett av de länder i världen med störst ekologiskt fotavtryck när beräkningen inkluderar utsläpp från alla importerade konsumtionsvaror och exporterade utsläpp.

Den vardagliga konsumtionen och förbrukningen i den rika världen får genomgripande och långtgående följder globalt på allt levande. Angeläget i utställningen är med hjälp av samtida och historiska exempel från olika platser på jorden visa på samband och relationer tillsammans med det allt större globala engagemang som pågår för en långsiktigt varaktig och levande värld.