La Culture du Thé

La Culture Du Thé

Dessa bilder är reproduktioner från ett album från sent 1700-tal innehållande 22 gouachemålningar som beskriver teodling. De har tidigare ställts ut på Östasiatiska museet sommaren 2015.

Målningarna är gjorda för den västerländska marknaden och albumet har en gång tillhört kronprins Oscar (1799-1859), sedermera kung Oscar I och därefter hans gemål drottning Josefina (d 1876). Albumet kom i Östasiatiska museets ägo genom Gustav VI Adolf:s gåva.

Om albumbladen

Östasiatiska museet äger en samling med albumblad från Kina som illustrerar framställandet av centrala produkter såsom silke, te och ris. Detta album från sent 1700-tal (Qing-dynastin) visar teodling, från sådd till packning av te för export ut i världen.

Denna typ av album målades under sent 1700- och 1800-tal av anonyma konstnärer för export till Västerlandet. Albumbladen är vanligtvis större till formatet och scenerna är mer pittoreska och dekorativa än de bilder som producerades för inhemskt bruk.

Bilderna är svaret på det västerländska intresset för produktionsmetoder och teknologi, men också för det exotiska Kina. De kinesiska konstnärerna hade sannolikt inte själva studerat tillverkningsprocessen, utan använde kinesiska träsnitt och bokillustrationer från 1600- och 1700-talet som förlagor, vilket gör att momenten i sig stämmer i stora drag. Målningarna har ett pedagogiskt syfte och är både eleganta och detaljrika. Däremot är skildringarna av miljö och vardagsliv mycket idealiserande.