Kinesisk matta

Varje steg en välsignelse: Mattor från Kina

Utställningen visades våren 2015.

Utställningen i museets trapphall omfattar ett 20-tal mattor från Kina. Här visas tempelmattor, tronmattor, stols- och sängmattor, sadeltäcken och pelarmattor. Mattorna är daterade från 1800-talet till cirka 1950 och kommer från museets egna samlingar.

Den etniska majoriteten i Kina, Han-kineserna, tillverkade inte knutna mattor i ull lika tidigt som sina mer nomadiska grannar i Centralasien, som redan hade börjat använda knutna mattor vid 400-talet f.Kr. Det är ändå sannolikt att mattorna var kända, och kanske till och med konsumerades, av kineserna sedan antiken. Han-kineserna var utan tvivel väl bekanta med knutna mattor redan vid tidpunkten för Tang-dynastin (618-907), när handeln längs Sidenvägen stod på sin höjdpunkt. Återgivningar av mattor förekommer i buddhistiska freskomålningar och gravfigurer i keramik i nordvästra och centrala Kina.

De tidigaste belägg vi har idag för mattor tillverkade i Kina är sannolikt daterade till den sena Ming-dynastin (1368-1644). Bevarade mattor från den här perioden är ofta stora och verkar ha använts som golvbeklädnader och kanske väggbonader. Deras motiv hade inspirerats av kinesiska textilier, i synnerhet brokader.

Tidiga kinesiska mattor tillverkades i de nordvästra provinserna, där det fanns gott om ull. De omfattar Ningxia, Gansu och området runt staden Baotou i nuvarande Inre Mongoliet. De nya centren för mattillverkning vid kusten i Peking och Tianjin var de första som blev fabriker och moderniserades, för att kunna uppfylla den internationella marknadens efterfrågan under slutet av 1800-talet.

Mattor i olika storlekar tillverkades för en rad olika ändamål. Det var alltifrån de välbekanta golvbeklädnaderna till väggbonader, beklädnader till pelare, sadeltäcken, stols- och sängmattor. De tillverkades för inhemsk kinesisk konsumtion samt för de tibetanska, mongoliska och senare europeiska och amerikanska marknaderna.

Första världskriget (1914-1918) gav den kinesiska mattindustrin ett ytterligare uppsving. När handeln mellan Europa och Mellanöstern stördes fyllde Kina upp efterfrågan på mattor. Under 1920-talet förändrades mattornas mönster för att passa västländernas smak. Västerländska stilar infördes i den kinesiska mattrepertoaren. Idag tillverkas kinesiska mattor i en bländande mängd varianter.

De flesta äldre kinesiska mattor har mellan 30 000 och 100 000 knutar per kvadratmeter. En skicklig vävare kan knyta cirka 6500 knutar under en arbetsdag på åtta timmar. Vanligtvis tar det fyra skickliga arbetare cirka fyrtiofem dagar att väva färdigt en matta på fyra gånger fem meter.