Tigerns år

Visades 13 februari-28 mars 2010

Fotoutställning samt föremål ur museets samlingar. I den kinesiska tideräkningen har vi i år kommit till "Tigerns år", 14/2 2010-2/2 2011.

I samarbete med Världsnaturfonden WWF visas bilder som belyser tigerns situation idag. Dessutom visas ett antal föremål med tigermotiv ur museets samlingar.

Den vilda tigern levde ursprungligen i Turkiet i väst till Ryssland i öst, men finns idag endast i ett fåtal länder i Asien. Ca 3 500 tigrar lever vilt, och beståndet minskar till följd av jakt och skogsavverkning. Om antalet fortsätter att minska i samma takt kommer den vilda tigern att vara utrotad nästa gång det är tigerns år. Världsnaturfonden WWF försöker genom projekt Rädda tigern ge arten en ljusare framtid. Fotografier av Ola Jennersten.