Li Xiaofeng

Li Xiaofeng studerade traditionellt tuschmåleri i tio år, och åkte sedan i början av 90-talet till Europa och var aktiv konstnärsscenerna i Prag, Paris och Amsterdam. Efter tio år åkte han tillbaka till Kina. Hans teknik har rötter i både den österländska och västerländska traditionen. 

Att betraktaLi Xiaofengs målningar är ett sätt att nå rofylldhet och stillheti en värld som vi inte alltid kan förstå. För Lin Xiaofeng bör konsten vara något som kan ge vår själ ro, inte motstånd. Hans målningar är inte predikningar eller satirer. De uttrycker bara en harmoni mellan människa och natur.

I hans Flower Boys är proportionerna mellan blommor och människor de omvända mot verkligheten, men ändå ger de ett så naturligt intryck. Varje blomma och blad bildar ett eget litet universum där människan befinner sig, tankfull, lekfull. Summer Paradise från 1994 är ett av utställningens tidigaste verk.

Inspirationen kommer från en sommardag i en park i Amsterdam, där homosexuella rör sig i samma frihet som vem som helst, öppet och synligt, och njuter av sommarens sol och friska luft.