Japansk textil:
knyta, vika, pressa

Visades från 13 juni, 2015 till 14 februari, 2016

Japansk textil kännetecknas av många olika slags tekniker för att skapa mönster på ett tyg. I denna mindre utställning i Galleriet i vår japanska utställning tar vi fasta på ett par färgnings- och mönstringstekniker på kimono och textilfragment. Dessutom visas träsnitt med personer iklädda kimono med olika mönstringstekniker. Japanska färgnings- och mönstringstekniker har en historia som åtminstone går tillbaka till 500-600–talet e v t. Under historien har sociala, ekonomiska och estetiska värden växelverkat i en dynamisk, ännu levande praktik.

Fokus ligger på så kallade reservagetekniker, vilket innebär att man blockerar en yta av ett tyg eller garn med något så att färgen bara tar på vissa ställen. På så sätt uppstår en mönsterbild. Blockeringen kan bestå av träklossar, vikningar, sömmar eller knutna trådar. Tyget eller garnet färgas sedan med blockeringarna på. Efter färgningen tas blockeringarna bort. En del av dessa lämnar spår som i sig själva kan bli en del av effekten.Teknikerna inom reservage kan vara både enkla och komplicerade, relativt snabba och ytterst tidskrävande. De tekniker som visas i utställningen hör till kategorierna shibori och kasuri, som är samlingsnamn för två sätt att mönstra tyg och garn. Av dessa är förmodligen shibori den mest kända eftersom tekniken blivit mycket populär utanför Japan de senaste 20 åren bland konstnärer och skapande allmänhet. I Sverige har termen knytbatik (motsvarande engelskans tie-dye) använts för shibori, men den täcker bara en del av innebörden.

Kasuri är den japanska termen för ikat, en mönstringsteknik där trådar blockeras före färgningen. Mönstret uppstår sedan i och med vävningen där varp och inslag möts. Kasuri-mönstrade kimono var ett stort mode under 1800-talet. Sådana bars av unga såväl som gamla, landsortsbor och stadsbor.

I Galleriet visas bland annat tre donerade plagg från en av Sveriges främsta textilhistoriker, museiintendent Marianne Erikson, som vi tacksamt mottog efter hennes bortgång 2013.