Fokus Kina

Visades 18 maj – 24 augusti 2008

En serie videoverk av åtta unga kinesiska konstnärer från Beijing. Verken ger uttryck för de problemställningar som uppstår i mötet mellan det gamla samhället och det nya.

De belyser också politiska, kulturella, ekonomiska och existentiella frågor. Syftet med utställningen är att utveckla synen på det kinesiska samhället med samtidskonsten som utgångspunkt.

Fokus Kina är ett samarbete mellan Riksutställningar och Östasiatiska museet. Programmet är sammanställt av curator Cecilia Andersson och visas i videomöbeln Show Unit. Utställningen kommer fortsätta på en rikstäckande turné.

Medverkande konstnärer är: Jiang Zhi, Kan Xuan, Chen Shaoxing, Zhao Bandi, Zhao Liang, Lu Chuncheng, Sun Xun och Song Tao.