Detaljer och deformation

Samtida konsthantverk från Japan

Visades 14 september – 19 oktober 2008

I utställningen visas samtida japanskt hantverk av trä, lack, glas och porslin.

Föremålen är indelade i olika teman:
Överdåd – starka färger, guld och silver
Stillsam förfining – materialens naturliga uttryck
Skärpa – tydliga former
Detaljer i fokus – konsthantverksskicklighet
Deformation – det operfekta och oregelbundna
Blommor och fåglar som motiv

Det inlånade materialet kompletteras med eget material ur museets egna samlingar.

Utställningen är ett samarrangemang med Japan Foundation och Japanska ambassaden.