Att odla en bonsai

Var hittar man material till en bonsai?

Vilket träd som helst med stam kan formas och tuktas till en bonsai. Lövfällande träd med små blad är mer passande än träd med stora blad. Det gör att miniatyrträdet ser mer proportionerligt ut. Man kan minska storleken på blad och barr men inte på blommor och frukt. De vackraste träden är de som är hämtade från naturen. Andra material till bonsaier kommer från plantskolor. Här kan du hitta små träd som är utmärkta grundmaterial för en bonsai. Om du känner att du har all tid i världen så kan du plantera ett frö och se det växa. Detta kommer att kräva tålamod men det blir enkelt att forma trädet i den stil du önskar.

Bonsai

Hur grundformar man en bonsai?

En bonsai har normalt en fram- och en baksida. Genom att studera växten kan man bestämma vad som ska vara framsidan. En tumregel är att stammen först ska luta bakåt och sedan åter böja något framåt. Det är viktigt att stammen syns, men bara den första nedre tredjedelen. Sedan formar man grenarna så att de alltmer döljer stammen. Toppen av stammen ska knappt synas alls. Det finns många basformer att välja mellan. Som till exempel vindpinad, formell eller informellt upprätt, fler stammad och kaskad. Oftast är det trädets ursprungliga form som bestämmer hur den ska formas. När man börjar arbeta tar man bort onödiga grenar. Andra grenar lindas med koppar eller aluminiumtråd och böjs till önskad position. Så småningom tas metalltråden bort. Fibrerna i grenarna har då anpassat sig för sin nya position. En bonsai är ett levande konstverk så man kan behöva göra om proceduren efter några år. En grundform kan skapas inom några timmar till 2-3 dagar. Men den kan ta många år att åstadkomma den optimala skönheten i ett specifikt träd.

Läs mer om bonsai på Svenska bonsaisällskapet: www.bonsaisallskapet.se