Visning: Paper stories

Tisdag och fredag 10 juli - 7 augusti 2018, kl. 14:00 - 15:00

Följ med på visning av vår utställning Paper stories. Under en spännande rundvandring får vi bekanta oss med papprets historia i östra Asien.

Var: Östasiatiska museet, Stockholm
Pris: 20 kr

Vi tittar närmare på världens äldsta pappersfragment och japanska träsnitt och jämmför bronsålderns skrivtecken med deras moderna mostvarigheter detta och lite mer under den timme visningen pågår.

Läs mer om utställningen här.