Visning: Paper stories

Tisdag 2 oktober - 11 december 2018, kl. 17:30 - 18:00

Följ med på visning av vår utställning Paper stories. Under en spännande rundvandring får vi bekanta oss med papprets historia i östra Asien.

Var: Östasiatiska museet, Stockholm
Pris: 20 kr

Vi tittar närmare på världens äldsta pappersfragment och japanska träsnitt och jämmför bronsålderns skrivtecken med deras moderna mostvarigheter under de 30 minuter visningen pågår.

Läs mer om utställningen här.