Kinakommittén 100 år

20 oktober 2019, kl. 14:00 - 16:00

Kinakommittén blir 100 år i år och det uppmärksammas av Östasiatiska Museets Vänner med ett seminarium lett av Kinakommitténs ordförande Jan Romgard. Välkomna!

Var: Östasiatiska museet, Stockholm
Plats på museet: Hörsalen Pris: 80 kr. Fri entré för Östasiatiska Museets Vänners medlemmar. Boka plats

Kinakommittén 100 år – om Kinakommittén i Stockholm vars satsning på Kinaforskning lade grunden till Östasiatiska museet. Kommittén ledde och finansierade Sveriges första stora vetenskapliga utbyten med republiken Kina under en tid av omfattande politiska förändringar i landet. Dess samarbete med Kina i arkeologi och paleontologi gav upphov till banbrytande upptäckter av förhistoriska arkeologiska kulturer i landet och till upptäckten av Pekingmänniskan. Kommitténs Kina-utbyten lade grunden till Östasiatiska museets samlingar och gav förutsättningar för Sveriges då ledande forskning om Östasiens arkeologi och konsthistoria. Dessa samlingar utgör ett ovärderligt kulturarv. Samarbetet bidrog också till Uppsala universitets och Naturhistoriska riksmuseets paleontologiska kartläggning av livets utveckling på jorden i en då ännu outforskad region.

Medverkande: Jan Romgard, ordförande Kinakommittén, Michel Lee, intendent Världskulturmuseerna, Vivi Vajda, professor Naturhistoriska riksmuseet, Jan Ove Ebbestad, museiintendent Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet.

Seminariet är ett samarrangemang med Östasiatiska Museets Vänner.

I samband med seminariet ordnar Världskulturmuseerna i samarbete med Kinakommittén en liten utställning som har koppling till jubileet i Skriftsalen på Östasiatiska museet. Den kommer att hänga kvar en tid efter den 20 oktober.