När Mittens rike kom till Sverige

22 mars 2020, kl. 14:00 - 15:00

Föredrag med Magnus Olausson, chef för samlingarna på Nationalmuseum.

Var: Östasiatiska museet, Stockholm
Plats på museet: Hörsalen Pris: 100 kr, gratis för medlemmar. Boka plats

Choi Afock var med säkerhet den förste kines som besökte Sverige. Enligt Gustav III´s syster, Prinsessan Sofia Albertina hade Afocks stora nyfikenhet lockat honom att göra den långa resan till Sverige. Hon uppfattade hans vistelse som en epokgörande händelse.

Åttio år senare kom den första diplomatiska delegationen till Sverige under ledning av mandarinen Pinchun eller Pin-ta-jen. Om deras besök och avtryck i konsten berättar Magnus Olausson, chef för samlingarna på Nationalmuseum.

Han är docent i konstvetenskap, specialiserad på 1700-talets konst och arkitektur. Han har gjort ett otal utställningar både på Nationalmuseum och internationellt, senast Dansk guldålder.