Östasiatiska biblioteket

Östasiatiska museets bibliotek är ett referens- och forskningsbibliotek för arkeologi, konst, kulturhistoria och historia i Asien med tyngdpunkt i museets samlingsområden och då främst Östasien. Bokbeståndet omfattar också viktig referenslitteratur på östasiatiska språk, främst kinesiska, och räknas till ett av Nordeuropas bästa bibliotek vad gäller sinologi med historiskt perspektiv och det främsta i Sverige vad gäller kinesisk konsthistoria och arkeologi. Det totala bokbeståndet uppgår till cirka
100 000 böcker.

Öppettider: onsdagar och fredagar 11-16

Inga hemlån, endast läsesalslån.

Framtagning av litteratur:

Meddela per e-post minst två dagar i förväg vilken litteratur
du önskar få framtagen.

Besök och kontakt:

Biblioteket Östasiatiska museet
Tyghusplan, Skeppsholmen
Postadress: Box 16381, 103 27 Stockholm
E-post:

Information in chinese and korean

Information about the Far Eastern Library in Chinese and Korean may be downloaded below.

Chinese (PDF-dokument, 259 kB)

Korean (PDF-dokument, 158 kB)