Konsten att kopiera

Etruskiska gravmålningar i akvarell från sekelskiftet 1900

Konsten att kopiera är en utställning av 25 akvareller utförda mellan 1897 och 1910 under ledning av den italienska konstnären Alessandro Morani. Akvarellerna avbildar målningar i etruskiska gravar från 600-talet till 200-talet före vår tideräkning.

Målningarna i utställningen är ett urval ur en större samling akvareller och teckningar som Svenska Institutet i Rom förvärvade 1945.

Utställningen Konsten att kopiera sker i samarbete med Svenska Institutet i Rom och Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici.

Utställningen pågår från 1 februari till och med 1 september 2019

De rikaste gravarna i den etruskiska kulturen målades ibland med scener av dagligt liv eller övergången till livet efter döden. Syftet med dessa bilder var att underlätta de avlidnas tillvaro i underjorden. Akvarellerna ger oss en unik inblick i etruskernas särpräglade kultur och syn på liv och död.

Många gravar grävdes ut under 1800-talet, och redan då var vissa målningar i skadat skick. Kring sekelskiftet 1900 utfördes omfattande kopieringsarbeten för att bevara motiven. Dokumentationen, utförd med hög teknisk och konstnärlig kvalitet, är ett unikt material som på ett exakt sätt visar gravarna i deras dåvarande skick. Akvarellerna utfördes som arbetsmaterial för de fullskaliga kopior som finns i Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn.

Dessa kopior är fortfarande viktiga, eftersom många originalmålningar idag är delvis eller helt förstörda. Sedan 2004 står de etruskiska gravområdena i Tarquinia och Cerveteri på UNESCO:s lista över världsarv.