Utställningen är en basutställning och visas tills vidare

Guldrummet

I guldrummet visas en representativ samling silver- och guldföremål från Främre Orienten, Cypern, Grekland och Rom.

Det är smycken som har burits av antikens kvinnor och män, votivgåvor offrade till gudarna eller kransar nedlagda i gravarna.
Under de senaste decennierna har enstaka föremål förvärvats till Medelhavsmuseet. Även två stora privatsamlingar - Georg von Békésy och Carl Kempe - finns utställda på Medelhavsmuseet.