Utställningen är en basutställning och visas tills vidare

Expeditionen – en kunskapshörna

Medelhavsmuseets utställning Expeditionen är en kunskapshörna om den Svenska Cypernexpeditionen 1927-31. Här kan du lära dig mer om den arkeologiska expeditionen, dess fynd och de fyra svenskarnas liv på Cypern.

Utställningen illustrerar de många viktiga resultat, som expeditionen uppnådde genom professionella utgrävningar och vetenskaplig bearbetning av det enorma fyndmaterialet. Den svenska Cypernexpeditionen är ett tydligt exempel på dåtidens enorma kunskapstörst och framväxande moderna forskningsmetoder och den banade väg för en ny form av förståelse för gångna tider.

Kunskapshörnan ligger i anslutning till Bagdad Café och här är det möjligt att krypa upp i en fåtölj med ett glas vin eller en kopp kaffe och bläddra i en bok medan man blickar ut över centralhallen. Genom en medvetet nostalgisk atmosfär, som avspeglas i Expeditionens inredning, skall besökaren påminnas om 20- och 30-talens studieförhållanden och arbetssätt.