Utställningen är en basutställning och visas tills vidare

Cypern genom tiderna

THE A.G. LEVENTIS GALLERY OF CYPRIOTE ANTIQUITIES

I Medelhavsmuseets Cypernutställning visas ca 1500 arkeologiska fynd, som spänner över mer än 7000 år, från stenåldern till romersk kejsartid. De vittnar om täta kontakter mellan Cypern och de andra kulturerna i östra medelhavsområdet under lång tid.

Cyperns läge gjorde ön till en mötesplats för människor, varor och idéer från det forna Egypten, Levanten, Mesopotamien, Anatolien och Grekland.

Utställningens djärva gestaltning i museets klassicistiska rum har gjorts av Mattias Lind och Kristofer Jonsson vid White Arkitekter i Göteborg. Centrum i utställningen utgörs av kultplatsen Ajia Irini. Besökaren träder in i en stor monter och möts av nästan 1000 terrakottafigurer uppställda i en halvcirkel kring en helig sten. Uppställningen av votivfigurerna i montern återskapar det sätt på vilket de stod när de grävdes ut av de svenska arkeologerna.

Kultplatsen är omgiven av tematiskt arrangerade montrar med föremål från Cyperns rika forntid. Här berättas bl.a. om hur Cypern befolkades under stenåldern och vilken betydelse kopparfyndigheterna hade för öns utveckling under bronsåldern.

Religionens betydelse för antikens människor är ett genomgående tema i utställningen.

Den Svenska Cypernexpeditionen
De flesta föremålen i utställningen kommer från Den Svenska Cypernexpeditionens utgrävningar på Cypern 1927-1931, då över tjugo platser runt hela ön grävdes ut.

Enligt tidens praxis, delades fynden upp mellan Sverige och Cypern, med tillstånd från den brittiska koloniala regeringen. Drygt hälften av fynden tillföll Sverige och tack vare det har Medelhavsmuseet idag världens största Cypernsamling utanför Cypern. Dessa omfattande samlingar var anledningen till att Medelhavsmuseet bildades 1954.

Bakgrunden till den Svenska Cypernexpeditionen presenteras i museets studiehörna Expeditionen vid museets café på övre plan.