Läroplanskoppling

Medelhavets myter


Förskola (Lpfö 98 rev. 2016)

Skolprogrammet ger förutsättningar för eleven att:

  • Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • Känna delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
  • Tillägna sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
  • Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Grundskolan (Lgr 2011)

Samhällsorienterade ämnen

Åk 1–3, geografi 4–6

  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.