Gudar och människor

Åk 1-9 & gymnasiet

Detta tematiska skolprogram fokuserar på religion, som var en självklar och viktig del av livet i alla de antika kulturerna. Där fanns en mångfald av gudar, religiösa föreställningar och praktiker. Religion utövades offentligt i de stora templen, men också privat i hemmen.

Regelbundna och noggranna offer till gudar, härskare och förfäder ansågs vara den självklara förutsättningen för ett liv i trygghet. Vi besöker en kultplats från Cypern och diskuterar hur man tillbad gudarna genom att skänka gåvor till dem. Inskrifter, gudabilder och rika gravfynd vittnar om det stora inflytande man trodde att gudomliga krafter hade över människornas liv.

Dessa kulturers gudavärld, mytologi och ceremonier har starkt påverkat senare religioner, och en del av traditionerna lever kvar i vårt samhälle idag. Varför offrade man till gudarna och hur gick det egentligen till? Vilka gudar vände man sig till?

Pris: 800 kr (60 min)

Kontakt och bokning

Bokning måndagar-torsdagar
(fredag-söndag har vi tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar) på
E-post:
Telefon: 010-456 12 95

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet kan anpassas efter gruppens behov, till exempel för elever med särskilda behov eller funktionsvariationer.