Antika källor & källkritik

Åk 7-9 och gymnasiet

Kunskapen om de forntida medelhavskulturerna kommer dels från de materiella lämningarna, dels från de skriftliga källorna. I detta skolprogram undersöker vi båda dessa kategorier och hur de kan tolkas av arkeologer, historiker och oss själva. Hur hanterar vi om olika källmaterial inte stämmer överens med varandra?

Vi analyserar också den betydelse och konsekvenser arkeologernas ibland vaga och felaktiga tolkningar kan ha. Hur presenteras forskarnas teorier på ett museum som Medelhavsmuseet?

Vi diskuterar olika typer av bevarade antika texter: myter, historia, gravinskrifter. Vad kan man utläsa om det dåtida samhället? Vad kan läsas mellan raderna? Kan man lita på innehållet i antika texter? Vem har skrivit? Varför? Och för vilken läsare?

Skolprogrammet går att kombinera med en workshop kring de skriftliga källorna. I grupp får eleverna analysera utvalda tematiska texter från eller om de forntida kulturerna.

Pris: 800 kr (60 min)

Pris visning + workshop 1200:- (90 min)

Kontakt och bokning

Bokning måndagar-torsdagar
(fredag-söndag har vi tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar) på
E-post:
Telefon: 010-456 12 95

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet kan anpassas efter gruppens behov, till exempel för elever med särskilda behov eller funktionsvariationer.