Människa Maskin - Ny teknik i kulturvärlden

9 oktober 2018, kl. 07:30 - 09:00

Tekniska museet pratar om normer och etik i samband med framtagandet av den helt nya utställningen Människa Maskin.

Var: Medelhavsmuseet, Stockholm
Plats på museet: Salongen för frukost Hörsalen för samtalet Pris: 100kr inklusive frukost Boka plats

Linda Sandberg, programansvarig och Magdalena Tafvelin Heldner, intendent på Tekniska museet om att bygga utställningar och program på nya sätt i vår serie om hur kulturen och den nya tekniken kan mötas i skapandeprocessen. Samtalet leds av Jack Melcher-Claësson från Epicenter.

Frukost serveras från kl 7.30

Frukost som serveras är ostsmörgås med grönsaker, frukt samt kaffe eller te.

Har du allergi eller särskilt kostval vänligen maila i samband medbiljettbokning.

Andra tillfällen i denna serie är:
Tisdag 9 oktober Människa Maskin
Tisdag 6 november under arbete

Tekniska Museet

Epicenter