Möten med minnen på Medelhavsmuseet

Möten med minnen på Medelhavsmuseet

Visningar för personer med demensdiagnos tillsammans med närstående person eller följeslagare.

Tema: Antikens kvinnor och män

Visningen går i lugnt tempo och vi fokuserar på några av de föremål som handlar om hur män och kvinnor levde i det gamla Egypten, Cypern, Grekland och Rom. Vi går runt tillsammans och sitter ned i en liten grupp och pratar om vilka tankar och känslor föremålen väcker. Visningen tar max 1,5 timme.

Visningarna äger rum:

11/2 kl.14-15.30

4/3 kl.14-15.30

8/4 kl.14-15.30

27/5 kl.14-15.30

Museets besöksadress: Fredsgatan 2, Gustav Adolfs torg

Visningen är gratis. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs. Boka via mejl eller telefon.
Anmäl er båda med namn. Om ni gör det via mejl får ni en bekräftelse på att ni är inbokade till visningen.

mail:

Telefon: 010-456 12 95.

MÖTEN MED MINNEN
Alzheimerfonden har tidigare genomfört det landsomfattande projektet Möten med Minnen, riktat till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom. Projektet genomfördes med finansiering från PostkodLotteriet och var ett samarbete mellan Alzheimerfonden, Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Sammanlagt deltog c:a 90 museer i detta samarbete.
Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet kommer även fortsättningsvis att erbjuda Möten med minnen visningar för personer med demensdiagnos.