Antikens Grekland och Rom

Medelhavsmuseets samlingar av föremål från antiken spänner över en lång period och omfattar allt från kykladiska idoler från grekisk bronsålder och attiska vaser från 400-talet f.Kr. till etruskiska votivterrakottor och romerska kejsarporträtt i marmor.

Detalj av attisk rödfigurig amfora med motiv från det trojanska kriget. 490-480 f.Kr. Föremålsnummer MM 1963:00.Samlingarna har sitt ursprung i andra äldre svenska samlingar, framför allt den stora antiksamlingen från Nationalmuseum. Redan på 1600-talet fanns det kungliga samlingar av föremål från antiken i Sverige, främst romersk skulptur och mynt. På 1700-talet ökade intresset för antiken och Gustav III skapade en stor samling av antik konst som efter kungens död inrymdes på Stockholms Slott. På så sätt skapades Kongl. Museum som 1794 öppnade för allmänheten. När Nationalmuseum öppnade i sin nya byggnad 1866 flyttades antiksamlingen dit och senare delvis till Drottningholm, men skulpturerna återfördes till Stockholms Slott 1958 då Gustav III:s Antikmuseum öppnade.

Vaserna som Gustav III köpt i Italien överfördes så småningom till Medelhavsmuseet och de utgör en viktig del av de grekisk-romerska samlingarna. Till Medelhavsmuseet fördes också Asinesamlingen med föremål från de svenska utgrävningarna på 1920-talet av den grekiska bronsåldersstaden Asine i Argolis. Museet förvaltar sedan 1957 även Statens Historiska Museers s.k. komparativa samlingar bestående av föremål från antiken som svenska diplomater och resenärer förvärvat i Medelhavsområdet och Mellanöstern.

Den arkeologiintresserade kung Gustav VI Adolf samlade också föremål från antiken och genom hans försorg kunde museet utöka sina samlingar från bl.a. Grekland, Etrurien och Rom. Vid Gustav VI Adolfs död 1973 tillföll merparten av hans antiksamling Medelhavsmuseet.