Floden, vägen och målet

Tillfällig fotoutställning med ett 60-tal bilder av fotograf Rose-Marie Westling som ger en inblick i ungas mobila livsstil i Zambia idag. Den ökade mobiliteten i regionen är en del av större ekonomiska och sociala processer som berör stora delar av Afrika. Många unga har tillgång till den globaliserade världens värderingar samtidigt som deras långsiktiga planer överensstämmer med mer traditionella normer om familjen, släkten, manligt och kvinnligt.
Genom en ovanlig kombination av vetenskaplig forskning, lokalkännedom och fotografins omedelbarhet skapar Rose-Marie Westlings bilder en stark närhet och känsla för de människor, platser och livsvärldar som porträtteras i utställningen.

Rose-Marie Westling har vid två tillfällen vistats i Western Province i Zambia för att med sin kamera studera en del av de miljöer och personer som förekommer i antropologen Michael Barretts SIDA-finansierade forskning i området. Resultatet är en ett konstnärligt utforskande av hur unga människor söker en mobil livsstil för att försörja sig och skapa sig en framtid. Den rörliga livsstilen ger unga människor tillgång till den globaliserade världens varor, symboler och värderingar. De får möjlighet att skapa sig själva som delar av ett modernt och urbant sammanhang, till synes långt ifrån bylivets snävare horisonter.

Utställningen visades på Etnografiska museet i Stockholm 4 juni – 12 september 2010.