Carl von Linnés lärjungar – Vetenskapsakademin

Gud skapade världen. Carl von Linné ordnade den.

På 1700-talet reste Carl von Linnés lärjungar ut i världen för att lära känna och förstå skapelsens mångfald. Deras reseskildringar var direktrapporter från världar som man i Sverige dittills bara kunnat fantisera om. De föremål de förde med sig hem väckte enormt uppseende.