Foto: Martin Skoog

Hiphop bland museiföremål

Hur kan vi knyta ihop förort och innerstad, skola och museum, teori och praktik?

Tillsammans med skolklasser har vi utforskat hiphopens rötter, letat kopplingar till föremål i museets samlingar, tittat på likheter och skillnader runtom i världen – oavsett om hiphop utövas i Mali, Tibet eller USA finns det gemensamma nämnare. Dans och musik har sedan tidernas början varit viktiga för människan, ett sätt att visa identitet och att skapa samhörighet, men hur kan hiphop idag knyta ihop förort och innerstad, skola och museum, teori och praktik?

NÄTVERKET FÖRORT – CITY – FÖRORT har funnits i 3 år och är ett samarbete mellan Vox Pacis, Världskulturmuseerna och ABF-Stockholm, och i något mindre skala Fryshuset, 2:a Hemmet och Riksteatern. Visionen är att minska avståndet och häva segregationen mellan citykärnan och förorten. Målet har varit att hitta nya mötesplatser där vi tillsammans kan arbeta med seminarier, workshops och föreställningar i miljöer där man inte alltid rör sig. Vox Pacis mobila ensemble har fått en hemortsplats - inte bara på ABF, 2:a Hemmet i Skärholmen, Teater Reflex i Kärrtorp och Subtopia i Botkyrka utan också på Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseet i Stockholm.

Se ett smakprov med Husam (Hoosam) Taha, som medverkat på Etnografiska museet:

I samarbetet mellan Vox Pacis och Etnografiska museet växte ett helt nytt koncept fram: vandrande föreläsningsföreställningar. Mitt i museets utställningar hördes rap och battlades det i breakdance eller hiphop.

Läs mer om Vox PAcis på http://www.voxpacis.org/

ABF StockholmVOxPacis