Förbjudna bilder: Australiensiska ursprungskulturer och fotografi

25 september 2019, kl. 18:00 - 19:00

Följ med Aoife O´Brien, intendent Oceanien, och en av museets pedagoger på en visning av utställningen "A way away. Svenska fotografier möter världen 1868 - 2018"

Var: Etnografiska museet, Stockholm
Pris: 20 kr; fritt under 18 år
Ytterligare information: OBS! På engelska med översättning till svenska. In English with translation in Swedish.

I museets tillfälliga utställning "A way away. Svenska fotografer möter världen 1868-2018" kan besökarna se bilder av människor av aboriginskt ursprung som från vissa perspektiv kan ses som upprörande och problematiska. För aboriginska människor och personer från Torres Strait-öarna förekommer oftast en mycket stark känslighet rörande fotografier som visar avlidna ättlingar.

Följ med Aoife O´Brien, intendent Oceanien, och en av museets pedagoger på en visning av utställningen och en diskussion kring de etiska frågor rörande uppvisandet av fotografier som visar människor från australiensiska ursprungskulturer.