Blicken på världen

2 oktober 2019, kl. 17:30 - 19:30

Samtal om museernas etiskt problematiska bilder

Var: Etnografiska museet, Stockholm
Pris: 80 kr Boka plats

Världskulturmuseernas har en av Sveriges största bildsamlingar, en samling som innehåller både historiskt och nyare material.
En del av bilderna kan vara etiskt problematiska att visa idag, fotografier som är producerade under kolonialtiden och som är starkt ideologiskt formade. Dessa är betydelsefulla för samtida forskning men kan vara stötande för många, särskilt för dem med historiska eller kulturella band till de personer och platser som avbildas.
För att aktivera bildsamlingen och få en djupare kunskap har Etnografiska museet bjudit in gäster att diskutera hur vi förhåller oss till fotografierna idag. Kan historiska bilder visas i en samtida kontext och går det att visa känsligt material på ett respektfullt sätt?
Varmt välkomna!