Japanska tehuset

1990 uppfördes Etnografiska museets japanska tehus, Zui-Ki-Tei, "Det löftesrika ljusets boning", naturskönt beläget i sluttningen ned mot Djurgårdsbrunnskanalen på Norra Djurgården. Tehuset byggdes efter ritningar av professor Masao Nakamura. Det är uppfört i enkla naturmaterial och består av två teceremonirum. ett mindre som är tre och 3/4 tatami-mattor stort och ett större rum om sex tatami-mattor. Tehuset öppnas i maj och stängs för vintern i månadsskiftet oktober/november.

Zui-Ki-Tei

Det större rummet tillåter teceremonier för upp till 20 gäster men för att understryka rummets och ceremonins intima karaktär begränsas antalet gäster till tolv.

Det nuvarande tehuset är Etnografiska museets andra tehus. Det första tehuset Zui-Ki-Tei uppfördes 1935 nära den plats där det nuvarande tehuset står. Det första Zui-Ki-Tei förstördes dock vid en brand under oklara omständigheter i oktober 1969.

I samband med Ebba Gadelius 90-års dag instiftades en fond för tehuset. Fonden ska stötta underhåll av tehuset och dess verksamhet. Vill du skänka ett bidrag till fonden? Sätt in din gåva på Bankgirokonto 410-4527 .

I tehuset anordnas följande aktiviteter i samarbete med Japanska Thesällskapet:

- Demonstrationer av den japanska teceremonikonsten sker under helger från maj till oktober. Boka gärna i förväg då demonstrationerna är välbesökta (se museets kalendarium).

- Privata teceremonier, t.ex. i samband med företagsevenemang, familjehögtider eller för att uppleva traditionell japansk kultur i en privat krets. Kan arrangeras vid överenskommelse.

- Öppet hus hålls i tehuset varje onsdag under sommaren. Visningar vid andra tillfällen kan arrangeras.

- Nybörjarkurser i japansk teceremoni kan ges en till två gånger per år beroende på intresse.

- Förutom tehusaktiviteter arrangerar Japanska Thesällskap föreläsningar om traditionell och nutida japansk kultur vid Etnografiska Museet sex gånger per år (se museets kalendarium).

Tehuset öppnar igen för sommarsäsongen 2017 söndag 14 maj.

teceremonieR

Följande datum arrangeras traditionella teceremonier i tehuset:

Söndag 14 och 28 maj, 4 och 18 juni, 9, 16 och 30 juli, 6, 13 och 20 augusti, 3, 10 och 17 september samt 1 och 8 oktober.

Förhandsanmälan till : eller tel 010-456 12 99.

Pris: 250 kr/ studerande 150 kr.

Teceremonier för barn

Söndag 4 juni kl 14.00
Söndag 20 augusti kl 12.00

Pris: 75 kr/barn

Frågor om tehuset

Besvaras av Ulla Edberg, 010-456 11 93, e-post:

Gruppvisningar och skolvisningar
Kontakta bokningen 010-456 12 96,

Böcker om tehuset

Ida Trotzig. Cha-no-yu: Japanernas teceremoni , 1911. Stockholm.
Tehuset Zui-Ki-Tei: Det löftesrika ljusets boning, 1990. Stockholm. 24 sid.
Tehuset Zui-Ki-Tei: Det löftesrika ljusets boning., 1996. Stockholm. 88 sid.

RENOVERING 2015

År 2015 var det 25 år sedan det nya tehuset invigdes. Inför sommarsäsongen renoverades tehuset.

Tehuset renoverades med stöd av JEC Fund i Japan, Urasenke, Kyoto, Oji Holdings och Nippon Seiji Paper och familjen Fujiwara Japan, samt Scandinavia Japan Sasakawa Foundation och donationer från privatpersoner.

Arbetet med renoveringen har utförts av hantverkare från Yasuimoku Komuten Company, Kyoto, Japan. Se deras hemsida: