Jobb, praktik & Prao på Världskulturmuseerna

På Världskulturmuseerna kan du ta del av perspektiv på mänskligt skapande från hela världen och genom alla tider. Vi har intressanta föremål och samlingar, permanenta och tillfälliga utställningar, temakvällar, seminarier, familjeaktiviteter, kulturmöten och mycket mer. Läs gärna mer om vår verksamhet och organisation inför din ansökan.

Jobb/arbetsträning på Världskulturmuseerna

Det är roligt att det finns stort intresse för att arbeta hos oss. Tyvärr har vi inte möjlighet att hantera spontanansökningar/intresseanmälningar. Lediga tjänster på våra museer annonseras på www.offentligajobb.se, där ansökan görs digitalt. Information om lediga tjänster i organisationen finns också på vår myndighetsgemensamma hemsida www.varldskulturmuseerna.se/om oss-jobba-har/

Under sommaren sker semesterplanering för befintlig personal, vilket innebär att myndigheten inte tar in extra semestervikarier.

Vid intresse för arbetsträning/praktik/anställning på Världskulturmuseerna genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder hänvisar vi till Arbetsförmedlingen och programmen Praktik i staten samt Moderna beredskapsjobb i staten.

Praktik på Världskulturmuseerna

Vi är alltid intresserade av nyfikna och kunniga människor och erbjuder i mån av tillgängliga resurser möjlighet till lärande och praktik för studerande och personer med särskilt intresse för vår verksamhet. Observera att din praktik måste ingå som del av din utbildning alternativt ske i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Vi får många ansökningar under året och gör inför vår- respektive hösttermin ett urval till ett par platser utifrån våra möjligheter att erbjuda kvalitativa och utvecklande arbetsuppgifter under god handledning. Ansökningar för hösten bör skickas till oss senast 15 april och för våren senast 15 oktober. Vi kan inte garantera att vi kan ta hänsyn till ansökningar som inkommit efter dessa datum. Vi tar ej emot praktikanter under sommaren.
I ansökan önskar vi ett personligt brev där du berättar om dig själv och dina förväntningar på praktikperioden samt bifoga CV och skicka till Precisera gärna på vilket/vilka av våra museer och inom vilket verksamhetsområde du är intresserad av att genomföra din praktik.

PRAO på Världskulturmuseerna i Stockholm

Förfrågningar om PRAO på Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Etnografiska museet sänds av eleven själv till . Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot PRAO-elever under vårterminen 2017 till följd av hög arbetsbelastning.