Böcker & utställningskataloger

Vill du köpa någon av böckerna eller utställningskatalogerna, kom till museibutiken eller kontakta . Frakt och portokostnad tillkommer.

Sök i listan nedan efter den titel du är intresserad av och tryck på länken. Du kan också scrolla ner direkt på sidan för att läsa mer och se bilder av böckerna och utställningskatalogerna.

Tillgängliga titlar

Hövdingens totempåle

HÖVDINGENS TOTEMPÅLE

Om konsten att utbyta gåvor
Anders Björklund, 2016

För tio år sedan skickades Hövdingens totempåle åter från Sverige till Kanada. Anders Björklund, f d museichef vid Etnografiska museet, har skrivit en bok om totempålens historia, om kopplingen till museet och om återlämnandet.

Berättelsen om Hövdingens totempåle är en grundlig genomgång av detta internationellt omtalade fall. Arkiv i Sverige, Norge, Kanada, USA och England har genomsökts, Kitlopehövdingens efterlevande har besökts och materialet har diskuterats med museifolk och internationellt verksamma forskare. Boken är rikt illustrerad och spännande som en deckare, men är samtidigt ett viktigt bidrag till debatten om hotade kulturarv i vår omvärld.

Pris: Under bokreleasehelgen 19-20 mars, 250 kr.
Därefter 350 kr

Nyttan av en halv kalebass

Berättelser om föremål från Afrika.
Wilhelm Östberg, 2012.

Vardagsafrika. Föremålen är trovärdiga. De har använts. Ibland är de slitna, lagade, nedsmutsade. De erbjuder en dörr in mot vardagen. Kanske kan föremål berätta något som inte får plats i vare sig nyhetstexter eller reseskildringar?

I nyttan av en halv kalebass finns gott om etnografiska detaljer, och också porträtt av föremålens tidigare ägare. Etiska dilemman i samband med förvärven diskuteras. Boken är knuten till utställningen "Magasinet – en etnografisk skattkammare" på Etnografiska museet i Stockholm, men den fungerar utmärkt också som fristående bok. Nyttan av en halv kalebass är rikt och vackert illustrerad med Tony Sandins nytagna fotografier av de afrikanska föremålen.
Pris: 150 kr

Vem tillhör föremålen?

Konstskatter från kungariket Benin i Etnografiska museets samlingar.
Wilhelm Östberg, 2010.

Boken finns även i engelsk version: Whose objects? Art treasures from the kingdom Benin in the collection of the Museum of Ethnography in Stockholm.

Hur kommer det sig att det finns hovkonst från det gamla kungariket Benin vid Etnografiska museet i Stockholm - och bör den egentligen finnas där?
1897 invaderade engelsmännen Benin City. Som krigsbyte tog de cirka fyra tusen föremål, som skeppades till Europa. De har sedan dess varit bland de värdefullaste konstföremålen från Afrika på museer och hos privatsamlare. En liten del av krigsbytet hamnade så småningom i Etnografiska museets samlingar.
Författaren redovisar kortfattat olika positioner i återförandedebatten.
72 sidor.
Pris:
 95 kr

Det drömda JapanDet drömda Japan

Ida Trotzigs fotosamling från Meiji-tidens Japan.
En praktbok om Japan av Ulla Wagner, 2009.

Boken finns även i en engelsk version: Japan Imagined.

Det drömda Japan - landet som låg längst bort tjusade såväl Ida Trotzig som många av hennes samtid. Bilder av vackra landskap, pittoreska hus, sköna geishor, krigiska samurajer, ja allt som såg annorlunda och exotiskt ut lockade fantasin.
Fotografierna är tagna av japanska fotografer årtiondena runt 1900.
Ulla Wagner är docent i socialantropolgi och har tidigare varit museichef och forskningschef vid Etnografiska museet.
159 sidor.
Pris: 220 kr

Mänskliga kvarlevorMänskliga kvarlevor – ett problematiskt kulturarv

Claes Hallgren (red.) m.fl, 2010.

Vi människor laddar våra föremål med betydelser. Kranier och andra skelettdelar är inga undantag, deras betydelser varierar över tid och rum och mellan olika kulturer.Bokens uppsatser berättar om några svenska resenärer och forskare som vid sekelskiftet 1900 hämtade mänskliga kvarlevor från jordens alla hörn. Vad drev dem i deras samlande och hur ska vi idag förhålla oss till kvarlevorna?
201 sidor. *
Pris: 120 kr

De dödas dag i MexicoDía de muertos/De dödas dag i Mexiko

Staffan Brunius och Lars Svanström, 2006.

Staffan Brunius är sedan 1985 amerikaintendent vid Etnografiska museet och expert på förkolumbiansk konst. Lars Svanström har bott nästan 20 år i Mexiko och har varit verksam där som fotograf. Den här boken kan ses som ett svar på de många frågor om día de muertos som museets besökare ställt genom åren.
157 sidor.
Pris: 75 kr

Förfärliga och begärliga föremålFörfärliga och begärliga föremål

Om tingens roller på Stockholmsutställningen 1897 och Etnografiska missionsutställningen 1907.
Lotten Gustafsson Reinius, 2005.

46 sidor.
Pris: 35 kr

Kelim symbolfyllda vävar från Kurdistan
Kelim. Symbolfyllda vävar från Kurdistan.

Melldahl, Eva m.fl, 2005.

Kelim är den kurdiska kvinnans verk. I sina vävar berättar kvinnorna om livet med djuren i bergen och om människans anpassning till naturens förutsättningar, men också om förtryck, tvångsförflyttningar och nya livsvillkor.
56 sidor med färgbilder.
Pris: 35 kr

När Afrika kom oss näraNär Afrika kom oss nära: Missionen och den svenska Afrikabilden

Wilhelm Östberg, 2002.

En skrift som har givits ut i samband med utställningen "Med världen i kappsäcken". För hundra år sedan fanns nära band mellan Kongo och Sverige. I snart sagt varje by fick vi i missionshusen direktrapporter från Kongo. Och berättelserna från missionsfältet påverkade i hög grad även hur de som inte besökte missionshusen tänkte om Afrika. Hur mycket av det dåtida tänkandet lever kvar ännu idag?
24 sidor.
Pris: 35 kr

Tre världsbilder samtida konstTre världsbilder. Samtida konst från tre kontinenter.

Wilhelm Östberg m.fl, 2000.

Konstnärer från Afrika, Australien och Nordamerika gestaltar sina livsvillkor och sin världsbild. Deras folk har fördrivits från sina marker, förhindrats att utöva sin religion, tvingats in i nya livsformer. Många lever idag i reservat, flyktingläger, och i nya byars utkanter. Konsten har blivit ett viktigt redskap för att formulera den egna identiteten. 72 sidor.
Pris: 35 kr

Med världen i kappsäckenMed världen i kappsäcken

Samlingarnas väg till Etnografiska Museet
Wilhelm Östberg (red.), 2002.

Om resenärer och samlare och om frågor som väcks när Europa inte längre är världens centrum. Vem tillhör egentligen föremålen från fjärran land? Hör skulpturerna, dräkterna och vapnen hemma i Sverige eller i ursprungsländerna?
411 rikt färgillustrerade sidor.
Pris: 150 kr

Tehuset Zu ki teiTehuset Zui-Ki-Tei. Det löftesrika ljusets boning.

C. Duke, m.fl. 1996.

En presentation av det japanska tehuset, trädgården, teceremonin, teceremonins redskap, teceremonins blommor.
Pris: 95 kr

Dansmaskens berättelseDansmaskens berättelse

Birgit Åkessons resor i Afrika

Birgit Åkesson (1908–2001) var en av 1900-talets stora förnyare av danskonsten, både som dansare och koreograf. Hon var lidelsefullt upptagen av att söka dansens väsen, och dess rötter. På 1970-talet förde detta henne till Afrika där hon menade att man kunde studera dansens ursprung. Nu finns hennes afrikanska dansmasker på Etnografiska museet i Stockholm och presenteras i en ny bok, som museet ger ut i anslutning till att maskerna ställs ut.
Pris: 95 kr

Äldre Böcker och utställningskataloger

Resa med Vanadis

Utgiven 1984 som ett hundraårsminne av en världsomsegling. Utställning på Etnografiska museet 17 februari –augusti 1984.

Ur förordet: "Utställningen Resa med Vanadis har tillkommit av flera skäl. Till att börja med är det hundra år sedan ångfregatten Vanadis gjorde sin vetenskapliga världsomsegling 1883-85. En annan – och för museet viktig – orsak är att resan fick som ett av sina resultat hemförandet av ca 7500 etnografiska föremål från olika regioner. "
Pris: 35 kr

Treasures of Ancient NigeriaTreasures of Ancient Nigeria

Eyo, Ekpo & Frank Willett, 1984.

En internationell utställning från Nigerian National Museums organiserad av The Detroit Institute of Arts. Utställningen visade en magnifik samling bronser och skulpturer i terrakotta och elfenben från 400-talet f.Kr. och framåt.
137 fotografier, varav 53 i färg. 162 sidor.
Pris: 200 kr

Barns bilder bygger broarBarns Bilder Bygger Broar

Lisen Forslund m.fl, 1993.

Textkomplement till en vandringsutställning med samma namn, gjord i samarbete med Statens invandrarverk och konstnären Lisen Forslund. Häftet innehåller berättelser av flyktingbarn från 20 länder. Skakande upplevelser förmedlas, men kraften i uttrycket, viljan att dela med sig och förmågan att beröra är som en trumpetfanfar för livet: Vi finns, vi tror på en framtid och vi vill vara med om att bygga den.
28 sidor.
Pris: 20 kr

Mexikanska konstskatterMexikanska konstskatter

Konst och konstskatter under två årtusenden.

Sigvald Linné, 1956.
Boken finns också i en utgåva med engelsk text.

Hösten 1952 slog Liljevalchs konsthall upp sina portar för en av de största konstmanifestationer som dittills hade ägt rum i Sverige, utställningen 'Mexikansk konst från forntid till nutid'. Efter utställningen fick professor Sigvald Linné, chefen för Statens Etnografiska Museum uppdraget att i bild och text bevara minnet av denna kulturmanifestation.
131 sidor, 98 sv/v och 6 färgbilder.
Pris: 100 kr på svenska och 70 kr på engelska

Historien om människanHistorien om människan

M-L. Makris (red.), 1988.

Katalogen till den uppmärksammade internationella utställningen om människans historia och framtid. Dr. Richard Leakey, National Museums of Kenya, svarade för den vetenskapliga bearbetningen. ISBN 91 85 34414-1. 56 färgillustrerade sidor.
Pris: 20 kr

På naturens villkorPå naturens villkor: ett antropologiskt perspektiv

Wilhelm Östberg & Sven-Erik Isacsson, 1990.
Samproduktion med Brevskolan.

Sven-Erik Isacsson berättar om hur emberá-indianerna i Colombia härmar regnskogens eget näringssystem när de odlar sin majs. Wilhelm Östberg skriver om hur bushfolket i södra Afrika kan finna vätska och mat i Kalaharis uttorkade marker. Dessa folk är inga stenåldersfolk, men de formar sin tillvaro efter andra kriterier än industrisamhällets människor gör. Borde inte samhällen som anpassar sig väl till sin miljö ses som högt utvecklade? Vad är egentligen utveckling?
70 sid. 30 bilder, sv/v & färg.
Pris: 40 kr

Att bruka naturenAtt bruka naturen

Ulla Wagner m.fl, 1993.
Samproduktion med Brevskolan.

Stora delar av jordens befolkning får sitt livsuppehälle genom att bruka jorden. Här skildras jordbrukande människors liv i sju vitt skilda ekologiska miljöer. I ett avslutande kapitel diskuteras släktskapens stora betydelse för hur det sociala livet i jordbrukarsamhällen är organiserat.
120 sidor. 49 sv/vita bilder.
Pris: 20 kr

BushfolketBushfolket. Liv och ekologi i södra Afrika.

Wilhelm Östberg, 1993.

Många ser bushfolkets traditionella sätt att leva som drömmen om ett mänskligare liv. Fråntagna sina marker lever dock de flesta idag i kåkstäder i Botswana och Namibia. Wilhelm Östberg berättar om det traditionella livet i Kalahariöknen, om deras förtrogenhet med naturen m.m.
191 sidor med sv/vita teckningar.
Pris: 80 kr

Bilden på klippanBilden på klippan: Vad föreställer egentligen klippmålningarna i södra Afrika?

Wilhelm Östberg, 1989.

Människor i södra Afrika började göra klippmålningar för 25.000 år sedan. Vad skildrar dessa målningar? Jakt förmodligen, men också regndanser och helande av sjukdom. I klippmålningarna finns paralleller till de nutida bushfolkens bild av världen och kosmos.
24 sidor.
Pris: 35 kr

Japanska tecken i tidenJapanska tecken i tiden

Monica Braw, 1994.

Handskriften och kalligrafin har i Japan haft en helt annan roll än i västvärlden. Kan den mödosamma japanska skriv- och läskonsten ha varit en av förutsättningarna till den uthållighet, organisationsförmåga och exakthet som bidrog till att göra Japan till ett industriellt så framgångsrikt samhälle?
80 sidor.
Pris: 35 kr

Drömmen om det goda samhälletDrömmen om det goda samhället

Jan Myrdal, 1996. (Med efterskrift om affischernas teknik, stil och innehåll av Per-Olow Leijon).

Den kinesiska kulturrevolutionens yttersta mål var att återupprätta Kina som ett rikt och blomstrande land. För att kunna genomföra sina stora reformer behövde Mao mobilisera människomassorna ute på den kinesiska landsbygden. Ett av medlen var att ge nya bilder åt folket. Myrdal diskuterar bildens betydelse i allmänhet och specifikt i Kina under Kulturrevolutionen. Samtidigt analyserar han en tydlig utvecklingslinje i det kinesiska samhället fram till 1990-talet.
48 sidor.
Pris: 35 kr

Spår ett minnesmärkeSPÅR: ett minnesmärke

Lenke Rothman, 1995.

Nynazistiska grupper börjar åter växa sig starka. Diktaturer där människor plågas till döds på grund av sina åsikter eller sitt ursprung har knappast blivit färre. "Varje ny generation har möjligheten att välja, att inte upprepa föregående generationers missgärningar... Vi behöver en tillväxt i medmänsklighet, ett nytt spår för livet, en ny semafor." Med skriften Spår: ett minnesmärke ville konstnären Lenke Rothman påminna om ondskans mekanismer och om dess yttersta gräns: det industrialiserade dödandet av miljoner människor.
44 sid.
Pris: 50 kr

Gå till toppen av sidan.