Spåren genom världshistorien - Utomeuropeiska riken och imperier

Arabiska riket
Kina
Inkariket

När du har sett spårets alla avsnitt kan du arbeta vidare med följande frågeställningar:

Frågeställningar

  • Vad är ett imperium? Vilka kännetecken finns?
  • Vilka likheter finns mellan det Arabiska riket, Kina under Tangdynastin och Inkariket? Tänk på begrepp som makt, religion, ideologi, befolkning, krig och handel. Vilka skillnader fanns?
  • Nämn några andra äldre historiska imperier (Från 500-talet e.v.t. till och med 1700-talet) utöver de redan nämnda!
  • Jämför några av 1800-, 1900- och 2000-talets imperieliknande stater med äldre tidigare historiska imperier. T ex det amerikanska imperiet, det sovjetiska, det brittiska och det kinesiska. Vilka likheter och skillnader finns?
  • Berätta om hur några historiska imperier gick under och/eller försvagades! Vilka faktorer och orsaker låg bakom? Sök efter svar!