Spåren genom världshistorien - Den europeiska koloniseringen

Inkariket
Nordamerika
Benin (Västafrika)

När du har sett spårets alla avsnitt kan du arbeta vidare med följande frågeställningar:

Frågeställningar

• När vi tänker på ordet "kolonisering" idag - vad tänker vi på då?
• Med vilken person kan den europeiska koloniseringen av världen sägas ha inletts? Vem var han? Vad ville han? När och vart reste han? Hur var mötet med människorna han mötte och vad ledde detta möte i förlängningen till? Ta upp begrepp som hälsa, makt, synen på varandra, arbete och handel. Sök vidare efter svar!
• Berätta om några olika europeiska kolonialmakter och deras koloniala områden. Var fanns kolonierna? Vad handlade man med?
• Resonera kring orsakerna bakom att Storbritannien och andra europeiska kolonialmakter först i slutet av 1800-talet på allvar inledde koloniseringen och erövringen av närmast hela den afrikanska kontinenten? Sök svar!
• På flera västerländska museer står idag föremål som har en kolonial historia. Berätta om ett sådant och hur och varför det kom dit. Hur är synsätten på dessa museiföremål idag? Sök efter föremål i Världskulturmuseernas databas Carlotta! (Se Meny - Sök i samlingarna)
• På vilka sätt har den europeiska kolonialismen präglat dagens värld och samhällen? Finns det någonting som kan sägas ha varit positivt med den europeiska kolonialismen?