Ordlista - Nyckelord

Begreppslista till filmen

Antiken – Tidsperiod kring Medelhavsområdet som enligt modern historisk indelning rör sig mellan ca 700-talet f.v.t. och 476 e.v.t. (Det Västromerska rikets fall) och fokuserar på de grekiska och romerska civilisationerna och högkulturerna.

Stadsstat – Ett rike centrerat runt en stad, t ex det tidiga Rom eller de grekiska stadsstaterna Aten och Sparta.

Republik – Ett politiskt statssystem som utgår ifrån att makten innehas och samhällets styrs av folkvalda företrädare.

Imperium – En stat eller ett rike som omfattar flera folk, nationer och landområden, och som tagits över genom militärisk expansion. T ex Romarriket, Arabiska riket eller de spanska eller brittiska kolonialväldena.

Pigment – "Färg" på latin. Lösligt eller olösligt färgämne.

Toga – Romersk "nationaldräkt" som romerska medborgare från de högre samhällsklasserna ofta klädde sig i under högtidliga tillfällen.

Medborgarskap – En rättslig och juridisk samhörighet med en stat och dess befolkning.

Papyrus – Pappersliknande skrivmaterial tillverkat av papyrusväxtens blad.

Civilisation – Ett samhälle som anses vara mer avancerat och utvecklat och exempelvis uppvisar fenomen som ett centraliserat och organiserat stats- och maktsystem, städer, lagar, skatter, monumentala byggnader och specialiserade arbetsuppgifter.