Ordlista - Nyckelord

Begreppslista till filmen

Stadsstat – Ett rike centrerat runt en stad, t ex det tidiga Rom, de grekiska stadsstaterna Aten och Sparta eller Benin City.

Imperium – En stat eller ett rike som omfattar flera folk, nationer och landområden och som tagits över genom militärisk expansion. T ex Romarriket, Arabiska riket eller de spanska eller brittiska kolonialväldena.

Oba – Kung/härskare i kungariket Benin

Sahel – Halvtorrt gränsområde söder om ökenområdet Sahara i norra Afrika och norr om de bördiga områdena närmare ekvatorn.

Relief – En bild skulpterad på någon form av plant och eller hårt underlag som metall eller elfenben.

Berlinkonferensen – Konferens vid den tyske rikskanslern Otto Von Bismarks residens Wilhelmstrasse utanför Berlin år 1884-1885. Under konferensen deltog flera europeiska och västerländska stater (däribland Sverige) och kolonialmakter för att diskutera koloniseringen av den afrikanska kontinenten. Resultatet blev en uppdelning av Afrika i europeiska intresseområdet och lade grund för vidare kolonisering och exploatering.