Kungariket Benin och den europeiska koloniseringen av Afrika – Minneshuvud av drottningmoder 1800-tal E.V.T.

I Västafrika växte under 1000-talet e.v.t. ett antal stadsstater fram. En av dessa var Benin City (en stad i dagens Nigeria) som från 1200-talet och framåt utvecklades till ett starkt rike med livaktig handel – kungariket Benin.

Under 1800-talet skedde en politisk och ekonomisk nedgång och splittring i landet. I och med de europeiska kolonialmakternas allt aggressivare politik och uppdelning av Afrika kom Benin att falla inom Storbritanniens intresseområde. Efter en konflikt övertogs och koloniserades området 1897 och blev då en del av den framväxande brittiska kolonin Nigeria.

Landet fick sin självständighet 1960 och Beninrikets och Edofolket traditioner och kultur lever idag kvar som ett av många liknande hövdingadömen (traditionella kungariken) inom statens gränser.

Etnografiska museet i Stockholm berättar minneshuvuden, altarföremål och regalier i koppar, brons och elfenben om kungariket Benin, dess kultur och historia, samt den europeiska koloniseringen av Afrika.

* Obs! Kungariket Benin ska inte förväxlas med dagens stat och nation Benin, ett land som ligger väster om Nigeria. Dagens moderna stat Benin kallades under äldre tid för Dahomey och hade månghundraåriga kontakter, handelsmässiga som konfliktfyllda, med kungariket Benin.

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Föremålsinformation i databasen Carlotta

Fler föremål från kungariket Benin i museets utställning och samling

Afrikasamlingarna

Utställningen om Benin City

"Vem tillhör föremålen?" - Beninföremålens väg till museet och museibranschens debatt om kulturarvsföremål från andra länder

Vill du veta mer?

Läs: Plankensteiner, Barbara, Benin. Kings and rituals. Court Arts from Nigeria (2007)

Vad hände sedan?

Efter att Storbritannien år 1897 erövrat kungariket Benin och införlivat det i kolonin Nigeria tog de europeiska kolonialmakterna kontrollen över i stort sett hela den afrikanska kontinenten. Under de första decennierna av 1900-talet ökade spänningarna och stormaktsambitionerna mellan flera av dem, vilket till slut ledde till det första världskrigets utbrott 1914. I östra Asien visade ett annat land liknande ambitioner och kom därmed att dras in i flera konflikter, däribland det Andra världskriget: Japanska imperiet och världskrigens era.

För lärare
Lärarhandledning
Läroplanskoppling

Studiematerial - För elever
Ordlista - Nyckelord
Föremålsfrågor
Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar