Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika - För lärare

Introduktion lärarhandledning

Lektionsupplägg:

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en introduktion till undervisningen Syd- och Nordamerikas historia, Latinamerikas historia, den europeiska koloniseringen av Syd- och Nordamerika, och den globala världshandeln. Se spåren Utomeuropeiska riken och imperier och Globala kontakter

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Innan filmen/föremålet

Inled undervisningen med att undervisa om Christopher Columbus och den inledande fasen av den europeiska koloniseringen av Syd- och Nordamerika.

Berätta om precolumbiska kulturer och hur den amerikanska ursprungsbefolkningen levde före européernas ankomst. Berätta om spanjorernas erövring av aztekernas rike.

Diskutera begreppet kolonisering.

Berätta vad ett museum är.

Till filmen/föremålet

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.

Efter filmen/föremålet

Fördjupa er kring olika sydamerikanska ursprungskulturer.

Fördjupa er kring Sydamerikas och Latinamerikas historia.

Fördjupa er kring övrig europeisk kolonialhistoria.

Besök Världskulturmuseet i Göteborg (eller liknande museum) och utställningen "Korsvägar" och avdelningen om Inkariket, andinska kulturer och den europeiska koloniseringen av Sydamerika. Boka ett skolprogram och låt en av museets pedagoger visa er runt.

Besök Etnografiska museet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningar "Nordamerika", "Kreol", "Ursprungsfolk i tre klimat" och "Magasinet" där olika avdelningar och föremål berättar om nord- och sydamerikanska ursprungskulturer och europeisk kolonisering. Ta del av skolprogrammet "Kolonialism Amerika" och låt en av museets pedagoger berätta mer.

Se filmen om det museiföremål som berättar om kungariket Benin och den europeiska koloniseringen av Afrika