Ordlista - Nyckelord

Begreppslista till filmen

Neolitikum / Neolitiska revolutionen / Bondestenåldern – Tidsperiod då människor för första gången började bosätta sig permanent på en plats och bruka jorden, för mellan 15 000 och 5000 år sedan.

Gamla riket – Forntida egyptisk statsbildning från ca 2650 – 2150 f.v.t.

Farao – Egyptisk kung

Mumie – En mumie är liket av en människa som bevarats under en lång tid. I vissa fall har kroppen hållit sig intakt och närmast orörd sedan människan dött. Mumifiering kan ha skett oavsiktligt och kroppen kan ha bevarats av naturen, som t ex i fallet med den så kallade Bockstensmannen i en mosse i Halland eller den berömde "ismannen" Ötzi i en frusen glaciär i italienska alperna.

Mumifiering kan även ha skett avsiktligt som i det Forna Egypten där döda människors kroppar kunde balsameras och fyllas med oljor, örter och mediciner för att kroppen skulle bevaras bättre. Syftet var att den döde skulle fortsätta leva och må väl i dödsriket.

Hieroglyfer – egyptiska skrivtecken