Det forna egypten - För lärare

Lektionsupplägg:

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en introduktion och/eller fördjupning till undervisningen om det forna Egypten och tidiga flodkulturer / civilisationer / högkulturer / statsbildningar.

Det kan fungera som det första studieområdet inom undervisningen av Neolitikum (Bondestenåldern) och flodkulturer och/eller Forntiden och Antikens värld (Se spåret "Forntiden och Antikens värld")

Introduktion lärarhandledning

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Innan filmen/föremålet

Inled undervisningen med att berätta om Neolitikum (Bondestenåldern) och världens första jordbrukande bosättningar och flodkulturer kring floder som Eufrat och Tigris, Indusfloden, Gula floden (Huang He i Kina) och Nilen.

Berätta om arkeologi som vetenskap.

Berätta om vad ett museum är.

Till filmen/föremålet

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.

Efter filmen/föremålet

Fördjupa er kring andra tidiga jordbrukarkulturer / flodkulturer / civilisationer / högkulturer / statsbildningar och den vidare historiska och kulturella utveckling i det Forna Egypten.

Besök Medelhavsmuseet i Stockholm (eller liknande museum) och Egyptenutställningen. Ta del av skolprogrammen "De tidiga flodkulturerna", "De fem sinnenas Egypten" eller "Människor och mumier i Egypten", och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

Studera den egyptiska mytologin, religionen och gudarna.

Fördjupa dig kring vad en mumie är och tankarna om dödsriket.

Besök Östasiatiska museet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningen "Kina före Kina" om de tidiga jordbrukarkulturerna och flodkulturerna kring den Gula floden och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

Se filmen om det museiföremål som berättar om de första jordbrukarna kring Gula floden (Kina).

Se filmen om det museiföremål som berättar om den grekiska stadsstaten Aten.

Fortsätt med spåret om studieområdet "Forntiden och Antikens värld".

Fördjupa er kring Egyptens vidare historia och det Arabiska riket. Se filmen om det museiföremål som berättar om det Arabiska riket. Besök Medelhavsmuseet eller Världskulturmuseet i Göteborg.