Arabiska riket - För lärare

Introduktion lärarhandledning

Lektionsupplägg:

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en introduktion och/eller fördjupning till undervisningen om Romarriket. Det kan fungera som ett studieområde i ett vidare studium kring världsreligionen Islam och muslimsk kultur, handel och kontakter, samt historiska riken och imperier. (Se spåren Utomeuropeiska riken och imperier och Globala kontakter.

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Innan filmen/föremålet

Inled undervisningen med att berätta om den arabiska halvön, Mellanöstern och Centralasien före 600-talet – riken, kulturer och religioner.

Berätta om svensk vikingatid (ca 750-1050) och kontakterna med muslimska riken som det Abbasidiska riket.

Berätta vad ett museum är.

Till filmen/föremålet

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.

Efter filmen/föremålet

Fördjupa er kring det Arabiska riket, Muhammed, Islam och den muslimska kulturen.

Besök Världskulturmuseet i Göteborg eller Medelhavsmuseet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningsytorna som berör det Arabiska riket. Ta del av skolprogram som berör detta studieområden och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

Fördjupa er kring handeln, kontakterna och kulturmötena utmed Sidenvägen.

Fortsätt med spåret och studieområdet "Utomeuropeiska imperier och riken" och "Globala kontakter" och se filmen om Tangdynastins Kina. Diskutera och svara på frågeställningarna.

Besök Östasiatiska museet i Stockholm och utställningen Mittens Rike om Kinas historia, eller besök Världskulturmuseet i Göteborg (eller liknande museum) och de utställningsytor som berör liknande ämne.

Ta del av Östasiatiska museets skolprogram "Kinas, Japans och Koreas kultur och historia" eller "Sidenvägar och Ostindienfärder"och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

Se filmen om de museiföremål som berättar om Tangdynastins Kina.